Financovanie

Naše ceny stanovujeme v každom prípade po prvom vyšetrení. Prvé vyšetrenie stojí 60.- €. Táto cena obsahuje výdavky spojené s vyšetrením, zrkadlovým vyšetrením a predpísaním receptu.

Náklady na vnútornú liečbu sa pohybujú medzi 0-465 €. Jedno liečenie najčastejšie prebieha v 3-4 sedeniach v časovom rozsahu 1-2 mesiacov, preto je aj vysporiadanie stanovenej sumy ošetrenia vykonané v splátkach.

Náklady na jednu vonkajšú liečbu sú 130€.

Prijímame iba platbu v hotovosti.

Dôvod, pre ktorý nezverejňujeme úplný cenník je ten, že sebadiagnóza pacientov sa veľmi zriedka zhoduje s medicínsky stanovenou diagnózou a preto môže viesť len k nedorozumeniam.

V prípade telefónneho rozhovoru Vám radi poskytneme ďalšie informácie týkajúce sa určenia cien.


Zavolajte nám, aby sme Vám pomohli!

+421 915 482 258

denne od 8:00-20:00 okrem nedele